චන්ද්‍රසේන මගේ මිත්‍රයා, නමුත් මට බලතල දෙන්නේ නෑ – විමලවීර


දුෂ්කරම අවස්ථාවේදී පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ තමන්ව මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව එතරම් වටිනා පුද්ගලයකු ලෙස පක්ෂය නොසලකන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා පවසයි.

පසුගිය සමයේදී වේදිකා වල මෙන්ම රූපවාහිනි විවාද වල නිතරම පෙනී සිටි තමන් මැතිවරණ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් දැඩි කැපවීමක් කල බවත් ඒ සමයේදී සියලු දෙනාම එකතුව ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කල බවත් නමුත් ජයග්‍රහණයට පසු ඇමතිධුර ලබා ගැනීමෙන් පසුව එම මිතුරුකම් ඈත් වී ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා සඳහන් කරයි.

ඕනෑම උදව්වක් ලබා ගැනීමට තරම් මිත්‍රත්වයක් පසු ගිය සමයේ පක්ෂයේ සැම කෙනෙකු අතරම තිබුනත් මේ වන විට විමලවීර දිසානායක මහතාගේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරය දරන S.M චන්ද්‍රසේන මහතා තමන්ට හිමි වගකීම් බලතල ලබා දෙන ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් නොකර එය ළඟ තබාගෙන සිටින බවද පැවසීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.