“පාර්ලිමේන්තුවේ කන්නේ අපි විතරක් නෙමේ” – ජානක වක්කුඹුර


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආහාර සඳහා රුපියල් කෝටි ගණනක් වැය වන බවට අදහසක් ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා සඳහන් කරනවා.

එය වැරදි මතයක් බවයි ඇඹිලිපිටියේදී මාධ්‍ය හමුවක එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පමණක් ඉන් ආහාර නොගන්නා බවත් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින කණ්ඩායමේ ආහාර සඳහා වියදම් වන ගණනද රුපියල් කෝටි ගණන තුළ ඇති බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

මන්ත්‍රීවරුගේ ආහාරය සඳහා කෑම වේලකට රුපියල් 250ක් අය කරන බවත් ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.