යුරෝපයේ දෙමළ ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන තරඟයකට..


යුරෝපයේ වෙසෙන දෙමළ ජාතික පිරිසක් “දෙමළ ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම” නමින් පාපන්දු කණ්ඩායමක් පිහිටුවා ගෙන තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.

යුරෝපයේ සහ කැනඩාවේ වෙසෙන දෙමළ ඩයස්පෝරාව දෙමළ ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම යන නාමය මෙම කණ්ඩාවමට ලබා දී ඇත්තේ යුද්ධයෙන් දෙමල ඊලම් සංකල්පය පරාජය කර තිබියදීත්ය.

මෙම දෙමළ ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම ස්වාධින පාපන්දු සංගම්වල එකමුතුව (CONIFA)සංවිධානය කළ ලෝක කුසලානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟයකට නෙදර්ලන්තයේ හේග් නගරයේදී සහභාගී වී තිබෙනවා.

ඉන් බටහිර පපුවා කණ්ඩායම පරාජය කරමින් දෙමළ ඊලාම් පාපන්දු කණ්ඩායම විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබා තිබෙන බවටයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම කණ්ඩායම අර්ධ වෘත්තිකයන් සහ අධුනිකයන්ගෙන් සමන්විතයි.

මෙම ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 59ක් සහභාගී වන අතර ඊට ආසියානු රටවල් 11ක කණ්ඩායම් ද ඇතුලත් වනවා.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.