රන්ජන්ව අල්ලන්න යළි නියෝග.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස  නීතිපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත නියෝග කර ඇති බව වාර්තා ‌වේ.

අධිකරණ කටයුතුවලට මැදිහත්වීමේ චෝදනාවට අදාළව ‌මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකරන ‌ලෙස නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව පැවසේ.

ඒ අනුව රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා වරෙන්තුවක් ලබා ගැනීමට ‌කොළඹ අපරාධ ‌කොට්ඨාසය ‌මේ වනවිට පියවර ගනිමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.