යාපනය අහස අලංකාර කළ අමුතු සරුංගල්..


තෛපොංගල් උළෙල නිමිත්තෙන් යාපනයේදී වාර්ෂිකව සංවිධානය කරණු ලබන සරුංගල් තරගාවලිය හා ප්‍රදර්ශනය මෙවරද වැල්වෙට්ටිතුරෙයි වෙරලේදී පැවැත්වුණා.

යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභා අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය එකාබද්ධව සරුංගල් සැණකෙළිය පැවැත්වීමේ කටයුතු සංවිධානය කොට තිබුණා.

මෙම සරුංගල් තරගාවලියට නිර්මාණාත්මක අලංකාර විශාල සරුංගල් සියයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

තරගාවලියෙන් ජයග්‍රහණය කරණ ලද පිරිසට වටිනා ත්‍යාග පිරිනමා ඇත.

එමෙන්ම අලංකාර සරුංගල් ගණනාවක්ම අහසේ පියාසර කරවීමට නොහැකි අන්දමට බර වැඩි වී තිබීමේ ගැටලුවට ළමයින් මුහුණ පෑමට සිදුවූ බවද වාර්තා වුණා.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.