ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක්..


ප්‍රාදේශීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමටත් එමෙන්ම එම මාධ්‍යවේදීන්ට මාසිකව ගෙවනු ලබන දීමනා නිසි පරිදි හිමිවීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡා කර වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව පැවැසුවේ, පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සිය කාර්යාලයේදී මාතලේ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පත්‍රකලා සංගමයේ සාමාජිකයන් හමුවූ අවස්ථාවේදීය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු දැක බලා ගැනීම සඳහා එහි පැමිණි එම මාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායමට අගමැති හමුවී කෙටි සාකච්ඡාවක යෙදීමටද අවස්ථාව සැලසුණා.

එහිදී ප්‍රාදේශීයව විසිරී සිටින මාධ්‍යවේදීන්ට මුහුණ දීමට ඇති අපහසු තත්ත්වයන් සහ අභියෝග පිළිබඳව අගමැතිවරයාය දැනුවත් කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවද, ලැබුණා.

No comments:

AD S

Info Sri Lanka News | Sinhala

info sri lanka news, infosrilankanews, info sri lanka, infosrilanka, infolanka, infolankanews, info lanka news, info lanka news room, info lanka sinhala, sinhala news sri lanka, lanka info sinhala, breaking news sri lanka, sri lanka, sri lanka breaking news, news lanka
Powered by Blogger.