රෝහිත රාජපක්ෂට ආචාර්ය උපාධියක්..අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කනිටු පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ගණිතය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් ලැබීය.

ඔහු වසර 2015 සිට කොළඹ සරසවියට සම්බන්ධ වී ආචාර්ය උපාධි අධ්‍යනයේ යෙදුණු අතර මේ සතියේ ඔහුගේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබේ.

ගණිතය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියට අමතරව මානව චර්යාවන් සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ තවත් ආචාර්ය උපාධියක් සඳහාද සුදානමින් සිටී.

උපාධි ප්‍රදානයෙන් පසු ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අතර එම විෂයන් පිළිබඳ දේශකයකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

1 comment:

Jagath said...

Congratulations Rohitha, It’s a great achievement as you were an Art student in A/L classes (I heard like that). I used to be an A/L maths teacher and I know it is not easy for students who has done art subjects to be comfortable with higher level of mathematics.
Your next PhD in මානව චර්යාවන් සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය will definitely add knowledge to you and your family to do a better service to our poor third world country and its helpless citizens because the politicians who lack the skills in these two areas had ruined our country in the past.

AD S

Info Sri Lanka News | Sinhala

info sri lanka news, infosrilankanews, info sri lanka, infosrilanka, infolanka, infolankanews, info lanka news, info lanka news room, info lanka sinhala, sinhala news sri lanka, lanka info sinhala, breaking news sri lanka, sri lanka, sri lanka breaking news, news lanka
Powered by Blogger.