Showing posts with label LTTE. Show all posts
Showing posts with label LTTE. Show all posts

යුරෝපා සංගමය තවදුරටත් LTTE ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස නම්කරයි.

යුරෝපා සංගමය විසින් ත්‍රස්තවාදීන් හා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරනු ලැබ තිබේ. යුරෝපා සංගමය නිකුත් කළ එම ලැයිස්තුවට ජ...
Ad
Powered by Blogger.