Showing posts with label Suren Batagoda. Show all posts
Showing posts with label Suren Batagoda. Show all posts

විදුලි අර්බුදය විසඳන්න අලුතෙන් බලාගාර 5ක්: 2021 වන විට විදුලි අතිරික්තයක්.

පවත්නා විදුලි අර්බුදය විසඳීම සඳහා නව LNG බලාගාර 05 ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලි බල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ල...
Ad
Powered by Blogger.